Kapitel1 - Ali Najei

Hård kærlighed, kultursplittelse og mangel på anerkendelse blev løbebanen i det kriminelle miljø.

Om Kapitel1 - Ali Najei

At vokse op med hård kærlighed, kultursplittelse og mangel på anerkendelse, fik skubbet Ali ud i det kriminelle miljø. Et miljø hvor magt, anerkendelse og tryghed dannede fællesskabsfølelsen. Et fællesskab der senere viste sig at være selvdestruktivt og medførte til adskillige domme og 7 år bag tremmer. Under sin afsoning får Ali en uventet håndsrækning, der bliver starten på hans selvudvikling. I 2020 stifter Ali Kapitel1 – en håndsrækning til udsatte unge – gennem en konceptualisering af sin egen rejse. Kapitel1s fundament er bygget op omkring Ali Najeis rejse mod selvudvikling. Missionen er at bringe unge væk fra destruktive miljøer gennem innovative metoder baseret på Alis personlige erfaringer og faglige kompetencer opnået gennem sin coachuddannelse. Kapitel1 er et univers for unge med psykiske, fysiske eller personlige udfordringer der ikke føler sig set, hørt eller anerkendt. Gennem mentorordninger, foredrag og kommunikation på de digitale platforme gives der konkrete redskaber til udsatte unge, der både motiverer, inspirerer og bidrager til den enkeltes selvudvikling.

Foredrag fra Kapitel1 - Ali Najei

Få de nøjagtige tidspunkter ved booking.