Betingelser for kunder

 1. Indledning
  Kunden accepterer ved booking af et foredrag følgende betingelser:
 2. Kontrakt
  Hos Youandx skal der ikke sendes kontrakter frem og tilbage for at foretage en booking. Foredragsholderen/eksperten godkender skriftligt, at bookingen træder i kraft, og hermed forpligter de sig til at overholde bookingens vilkår. Når det sker, sender vi en endelig bekræftelse til kunden, der fungerer som både kvittering og bevis på køb.
 3. E-learning
  Ved køb af e-learningvideo er der tilknyttet et personligt link. Dette må kun deles med det antal deltagere, der er købt til. Overskrides dette har Youandx fuld ret til at afbryde og lukke linket ned, så e-learningvideoen ikke kan tilgås og der ydes ingen efterfølgende kompensation. E-learningvideoen må ikke uploades eller deles på sociale medier eller andre offentlige steder, hvor der er fri adgang til disse. Overtrædes ovenstående har Youandx ret til at opkræve en bøde på DKK. 10.000,- ekskl. moms. Beløbet udbetales til foredragsholderen/eksperten minus et administrationsgebyr på 20%, der tilfalder Youandx.
 4. Virtuelle ydelser
  Det aftales direkte mellem kunde og foredragsholder/ekspert, hvordan og hvorledes virtuelle ydelser skal afvikles, og om disse må optages af kunden. Det aftales direkte mellem parterne, hvor og hvordan disse optagelser må benyttes herefter. Youandx fralægger sig ansvar i forbindelse med eventuelle misbrug eller øvrige aftalebrud.
 5. Udstyr
  Kunden skal sørge for ved 1-99 deltagere:
  - Projektor med lærred/hvid væg eller storskærm

  Kunden skal sørge for ved 100+ deltagere:
  - Projektor med lærred/hvid væg eller storskærm
  - Headset-mikrofon

  Kunden skal sørge for ved 500+ deltagere:
  - Projektor med lærred/hvid væg eller storskærm
  - Headset-mikrofonProfessionelt lys og lyd

  Eksperten/foredragsholderen skal sørge for:
  - At medbringe Mac eller PC og adapter, således at den kan sættes til skærmen.
 6. Betaling
  Betaling via bankoverførsel

  Betaling – ved kundens modtagelse af bookingbekræftelse er der indgået endelig aftale om vilkår, dato og tidspunkt for levering af foredrag fra Youandx ApS. Betalingen skal ske til Youandx ApS’ bank som anført på fakturaen – typisk 14 dage inden gennemførselsdato. Det originale beløb pålægges endvidere et gebyr på 275,- ekskl. moms til manuel håndtering af bankoverførsel.

  Betaling via kortbetaling
  Betaling – ved kundens modtagelse af bookingbekræftelse er der indgået endelig aftale om vilkår, dato og tidspunkt for levering af foredrag fra Youandx ApS. Betalingen er gennemført ved kortbetaling og det fulde beløb trækkes umiddelbart efter bookingen er bekræftet.

  Omkostninger i forbindelse med ændringer og annullering
  Ændring eller annullering skal Youandx modtage skriftligt. Ændringen eller annulleringen er først gennemført, når kunden modtager en bekræftelse på dette.
 7. Rentetilskrivning
  Ved betaling efter forfaldsdato tillægger vi 1,5% i rente per måned samt rykkergebyr.

  OBS: Falder betalingen fra kunden til Youandx ApS’ konto ikke rettidigt, betragtes kontrakten som misvedligeholdt af kunden, hvorfor Youandx ApS ikke kan garantere foredragsholderens/ekspertens leverance.
 8. Servicegebyr
  Vores servicegebyr (3%) hjælper os med at drive vore platform og med at tilbyde services som f.eks. support ifm. din booking. Beløbet er ekskl. moms.
 9. Ændring – fra kundens side
  Det er uden omkostninger at ændre en ordrebekræftet aktivitet indtil senest 6 uger før start. Ved ændring efter 6 uger før start, beregner vi omkostninger efter følgende takster:
  - 6-4 uger før start: 25% af investeringen
  - 4-2 uger før start: 50% af investeringen
  - 2-1 uge før start: 75% af investeringen
  - Senere end 1 uge før start: 100% af investeringen

  Ændring af aktiviteten kan dog max. ske 1 gang – ændres aktiviteten mere end 1 gang, betragtes ændringen som en annullering, hvorfor fristerne for annullering gælder (se næste punkt).
 10. Annullering – fra kundens side
  Det er uden omkostninger at annullere en ordrebekræftet aktivitet indtil 12 uger før start. Ved annullering senere end 12 uger før start, forfalder hele investeringen til betaling. Annulleres en allerede ændret aktivitet, forfalder 100% af investeringen – uanset frist.
 11. Ophævelse af aftalen af foredragsholder/ekspert:
  Foredragsholdere kan ved foredrag og andre ydelser begære aftalen ophævet på grund af:
  - Sygdom
  - Pludselig indkaldelse til arbejde, der vedrører foredragsholderens/ekspertens hovedbeskæftigelse. Youandx forsøger i disse tilfælde i fællesskab med kunden at finde en anden foredragsholder til arrangementet.

  Eventuelle offentlige afgifter, herunder KODA og Gramex betales af kunden og er foredragsholderen/eksperten og Youandx uvedkommende.

  Foredragsholderen/eksperten er berettiget til at undlade at optræde, såfremt kunden ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, som i tilfælde af, at foredragsholderen efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er foredragsholderen berettiget til den fulde løn/det fulde honorar + eventuelt moms og transportudgifter.

  Youandx hæfter ikke for honoraret + eventuel moms og er ikke ansvarlig for aftalebrud, forsinkelse fra foredragsholders side, udbetalinger som ikke er aftalt i denne aftale eller lignende. Youandx kan i øvrigt ikke pålægges noget økonomisk ansvar.

  Enhver udvidelse af aftalen i forhold til det aftalte, herunder transmissioner, optagelser eller lydoverførsel til andet lokale, kan kun finde sted med både kundens og Youandx‘ skriftlige accept.

  Denne kontrakt kan begæres ophævet pga. force majeure, forbud, alvorlig trafikstandsning (ishindring, blokade etc.), så det fysisk er umuligt for foredragsholderen at nå frem.