Betingelser for kunder

 1. Indledning

  Kunden accepterer ved booking af et foredrag følgende betingelser:

 2. Udstyr

  Kunden skal sørge for ved 1-99 deltagere:

  • Projektor med lærred/hvid væg eller storskærm.
  Kunden skal sørge for ved 500+ deltagere:
  • Projektor med lærred/hvid væg eller storskærm.
  • Headset-mikrofon.
  Kunden skal sørge for ved 100+ deltagere:
  • Projektor med lærred/hvid væg eller storskærm.
  • Headset-mikrofon.
  • Professionel lys og lyd.
  Eksperten skal sørge for:
  • At medbringe Mac eller PC og adapter, således at den kan sættes til skærmen.

 3. Rentetilskrivning

  Ved kundens modtagelse af bookingbekræftelse er der indgået endelig aftale om vilkår, dato og tidspunkt for levering af Tjeneste fra Youandx. Betalingen er gennemført ved kortbetaling eller i nogle tilfælde ved faktura. I så tilfælde skal betaling ske som anført på fakturaen – typisk 14 dage inden gennemførselsdato. Det originale beløb pålægges endvidere et gebyr på 275,- til manuel håndtering af faktura.

 4. Betaling

  Ved betaling efter forfaldsdato tillægger vi 1,5% i rente per måned.

 5. Servicegebyr

  Vores servicegebyr (3%) hjælper os med at drive vore platform og med at tilbyde services som f.eks. support ifbm. din booking. Det er ekskl. moms.

 6. Ændring

  Det er uden omkostninger at ændre en ordrebekræftet aktivitet indtil senest 6 uger før start. Ved ændring efter 6 uger før start, beregner vi omkostninger efter følgende takster:

  • 6-4 uger før start: 25% af investeringen
  • 4-2 uger før start: 50% af investeringen
  • 2-1 uge før start: 75% af investeringen
  • Senere end 1 uge før start: 100% af investeringen
  • Ændring af aktiviteten kan dog max. ske 1 gang – ændres aktiviteten mere end 1 gang, betragtes ændringen som en annullering, hvorfor fristerne for annullering gælder (se næste punkt)

 7. Annullering

  Det er uden omkostninger at annullere en ordrebekræftet aktivitet indtil 12 uger før start. Ved annullering senere end 12 uger før start, forfalder hele investeringen til betaling. Annulleres en allerede ændret aktivitet, forfalder 100% af investeringen – uanset frist.

 8. Kontrakt

  Hos Youandx skal der ikke sendes kontrakter frem og tilbage for at foretage en booking. Foredragsholderen godkender skriftligt, at bookingen træder i kraft, og hermed forpligter de sig til at overholde bookingens vilkår. Når det sker, sender vi en endelig bekræftelse til kunden, der fungerer som både kvittering og bevis på køb.

 9. E-learning

  Ved køb af e-learningvideo er der tilknyttet et personligt link. Dette må kun deles med det antal deltagere, der er købt til. Overskrides dette har Youandx fuld ret til at afbryde og lukke linket ned, så e-learningvideoen ikke kan tilgås og der ydes ingen efterfølgende kompensation. E-learningvideoen må ikke uploades eller deles på sociale medier eller andre offentlige steder, hvor der er frit adgang til disse. Overtrædes ovenstående har Youandx ret til at opkræve en bøde på DKK. 10.000,- ekskl. moms.